Cercar en aquest blog

****************************************

PAGINA EN MODE DE PROVA.

DISCULPIN LES MOLESTIES.****************************************

Salutació de José Gran, (president de l’APIMA)

Benvolguts papàs i mamàs del CEIP Ca’n Bril de Sencelles.

El meu nom és José Gran i soc el president de l’associació de mares i pares de l’escola, l’APIMA.

Primer de tot, vull agrair a tots els nostres socis el gran esforç i interès que dediquen a l’educació i el desenvolupament dels nostres fills i filles. La junta directiva comença el nou curs amb tota la il·lusió per treballar i poder oferir als nins, pares, mestres i societat en general els millors recursos educatius, culturals i esportius que puguem disposar.

A més de la meva salutació, em dirigeixo a vosaltres per informar-vos de la gran tasca que es fa des de les distintes comissions, formades per pares i mares voluntaris que troben un espai de temps per du a terme tasques en benefici dels nins de l’escola, i vos encoratjo a tots a participar amb nosaltres de qualsevol manera que trobeu oportuna, ja sigui presencialment en les nostres activitats, o bé amb publicacions o suggeriments. Quans més serem, més i millor podrem fer.

Desitjo que aquest blog vos sigui útil i pugueu trobar allò que necessiteu i, no cal dir, que en cas contrari estarem a la vostra disposició per aclarir qualsevol dubta que ens podeu escriure a l’adreça presidenciabril@gmail.com.

Per concloure, vos suggereixo llegir la informació sobre “què és i per a què serveix una APIMA” i la informació que les distintes comissions vos donen sobre quina és la seva tasca, els seus objectius i les activitats que volen desenvolupar aquest proper curs. 

Quedo a la vostra disposició i vos desitjo un bon curs a tots i a totes.

José Gran

Comissió de educació
L'educació no es genera a través de compartiments estancs. Es necessiten canals de comunicació i una acció coordinada perquè els nostres fills es desenvolupin intel·lectualment, emocionalment i socialment en les millors condicions. Per això, la suma de l'esforç dels dos baluards d'aquest procés, la família i l'escola, és, segons els experts, el camí a seguir.

Estudis sobre la participació de pares i mares en la vida escolar assenyalen que una implicació activa es materialitza en una autoestima major dels infants, un millor rendiment escolar i millors relacions progenitors-fills.

Per tot això, es fa necessari que escola i família treballin plegats en un objectiu comú, l’èxit educatiu. Hem de ser capaços, entre tots, de donar coherència i complementarietat a la tasca educadora. 

Aquesta és l’essència d’aquesta comissió de educació, el compromís de l’APIMA en el procés educatiu del nostres fills i, per aquest mateixos motius, vos encoratgem a participar amb nosaltres.

Algunes de les activitats que es volen encetar són,

  • Afavorir la relació i coordinació entre les famílies i l’escola. Representarem els interessos de les famílies dins el Consell escolar i en reunions periòdiques amb la directiva del centre i mantindrem informades a les famílies sobre les qüestions educatives que afecten als nostres fills. 
  • Ser la veu dels pares i mares davant de les administracions públiques. 
  • Treballar per millorar la participació i el compromís dels pares, fills i de la societat en general i de l'educativa en particular. 
  • Informar i orientar al pares sobre el funcionament del centre i de temes relacionats amb les qüestions educatives i els canvis educatius que esdevindran. 
  • Organitzar activitats formatives: xerrades, escola de pares i mares, cursos que afavoreixin l'educació dels nostres infants i facilitin el coneixement i la relació entre les famílies. 

Evidentment és tracta d’una tasca molt ambiciosa que necessita de tots vosaltres perquè és pugui fer realitat. Una escola de tots i entre tots.

Per ventura pensau que vos agradaria participar però que no hi ha temps per tot, cada un de nosaltres s’ha d’implicar dins les seves possibilitats i un poquet de cadascú suma. Si voleu participar en o bé teniu suggeriments o preguntes a fer, vos podeu adreçar a educaciobril@gmail.com o a la bústia de l’APIMA.

Vos esperam!

Antònia Sánchez Fitor