Cercar en aquest blog

Qué és l’APIMA?

Què es l'APIMA?
És una associació integrada per pares i mares de l'alumnat del col·legi dels seus fills. La inscripció és voluntària i es pot romandre durant el temps que els fills romanguin al centre.

- QUOTA ANUAL: 20 euros per família.

Com ens financem?
L'APIMA es finança principalment gràcies a les quotes de les famílies associades (pel que és molt important LA TEVA participació), els diferents esdeveniments (Festes, mercats ambulants, sorteigs etc.) que s'organitzen i la venda de Llibres de text i material escolar en començar el curs escolar.

Cobra algú en l'APIMA?
No, cap membre de l'associació ni Junta directiva cobra per pertànyer a la mateixa, ni per cap servei realitzat.

Puc exigir alguna cosa als membres de l'APIMA o de la seva Junta directiva?
No. Els col·laboradors i els membres de la Junta directiva són pares com EL TEU, que dediquen part del seu temps lliure a col·laborar en l'associació.

- Som 194 socis dels 257 alumnes que hi ha a l'escola el curs 2016/2017.